Theses 

Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s. – Soňa Prošvicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa Prošvicová

Diplomová práce

Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.

Financial advisory market analysis with focus on Partners Financial Services a.s.

Anotace: Cílem práce je provést marketingový výzkum a analýzu obecných informací o finančním poradenství s následným zaměřením na značku společnosti Partners. První část práce je věnována teoretickým informacím o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém výzkumu, spotřebním chování a finančním poradenství. Začátek praktické části je věnován představení společnosti Partners, po kterém následuje samotný marketingový výzkum, jehož výsledky jsou postupně analyzovány. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny hlavní výzkumné otázky. Praktickým přínosem práce jsou údaje sloužící společnosti Partners pro plánování budoucích kampaní a pro práci s potencionálními i současnými klienty.

Abstract: The aim of the thesis is to carry out marketing research and to conduct an analysis of the financial advisory market followed by a brand study of the company Partners. The first part of the thesis is theoretical, and it is devoted to general information about marketing, marketing communication, marketing research, consumer behavior, and financial advisory. The beginning of the practical part is dedicated to the presentation of the company Partners, followed by the actual marketing research, whose results are further examined. Based on the results, the study then answers the main research questions. The practical benefit of this thesis are data to be used by the company Partners for planning of future marketing campaigns and for working with prospective as well as current clients.

Klíčová slova: Partners, Finanční poradenství, Spotřební chování, Marketingový výzkum, Marketing

Keywords: Partners, Financial advisory, Consumer behavior, Marketing, Marketing survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Lucie Krejzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44011

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz