Bc. Markéta Humlíčková, DiS.

Diplomová práce

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. – vývoj a trendy

Company's Marketing Mix
Anotace:
HUMLÍČKOVÁ, Markéta. Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. – vývoj a trendy. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2013. 64 stran Tématem této diplomové práce „Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. – vývoj a trendy. Práce je rozdělena do tří částí teoreticko-metodologická, analytická a návrhová. V teoreticko-metodologické části vycházím z odborné literatury a popisuji jednotlivé části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the marketing mix of the ASTORIE company, plc - the development and trends. The work constists of three parts: theoretic-methodoligical, analytical and a project proposition parts. The theoretic-methodoligical part is based on specialized literature and describes the individual parts of the marketing mix and the marketing communication mix in general. The analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze