Bc. Natália Pižemová

Diplomová práce

Tradução comentada dum fragmento escolhido do romance A mulher que escreveu a Bíblia de Moacyr Scliar

Commented Translation of the Part of the Novel A Mulher que Escreveu a Bíblia Written by Moacyr Scliar
Abstract:
This thesis deals with translation of a selected part from the novel A Mulher que Escreveu a Bíblia by brazilian writer Moacyr Scliar. Theoretical part discusses brief presentation of the author and literary analysis of the book. Practical part consists of the translation of the selected part from Portuguese to Slovak and also consists of the commentary of problems which appeared during the translating …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa venuje prekladu vybranej časti románu A mulher que escreveu a Bíblia od brazílskeho spisovateľa Moacyra Scliara. Teoretická časť sa venuje stručnému predstaveniu autora a literárnej analýze diela. Praktickú časť tvorí preklad vybraného fragmentu z portugalčiny do slovenčiny a komentár prekladateľských problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu prekladu.
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta