Barbora PLANIČKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení akutní toxicity odpadních vod zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řas

Evaluation of acute toxicity of wastewater by growth inhibition test on freshwater green algae
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou znečištění prostředí průmyslovými odpadními vodami se zaměřením na zdroje znečištění, problémové kontaminanty, čištění odpadních vod a související platnou legislativu. Dále je věnována pozornost přístupům v hodnocení ekotoxicity a testům akutní toxicity, které slouží k zjištění či odhadu možného toxického vlivu testovaných látek na živé organismy …více
Abstract:
Theoretical part of this bachelor thesis deals with issue of environmental pollution by industrial wastewaters, focusing on sources of pollution, problematic contaminants, wastewater treatment and related legislation. It also discusses approaches in toxicity assessment with special attention paid to acute toxicity tests, which are used to detect or estimate the potential toxic effects on living organisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLANIČKOVÁ, Barbora. Hodnocení akutní toxicity odpadních vod zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řas. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie