Jan KOVANDA

Bakalářská práce

Měření infračerveného spektra elektroizolačních kapalin pomocí FT-IR spektroskopie

Measurement of infrared spectrum of electrical insulating liquids by FT-IR spectroscopy
Anotace:
Tato odborná práce je zaměřena na transformátorové oleje a jejich přirozené stárnutí, které má za následek změny některých vlastností a možnost s sebou přinést určitá rizika. Umělé stárnutí je provedeno metodikou zrychleného tepelného stárnutí v horkovzdušné peci při teplotě 130 °C po celkovou dobu 672 hodin. Průběhy stárnutí transformátorových olejů jsou vyhodnoceny na základě infračervených spekter …více
Abstract:
This scientific work is focused on transformer oils and their natural ageing, which has resulted in change of some properties and the ability which carry a certain risk. Artificial ageing is performed by using the accelerated thermal ageing in hot air furnace at 130 °C temperature for a total time of 672 hours. Processes of ageing of transformer oils are evaluated on the bases of the infrared spectrum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Hahn

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVANDA, Jan. Měření infračerveného spektra elektroizolačních kapalin pomocí FT-IR spektroskopie. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika