Bc. Ladislav HANUŠ

Diplomová práce

Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací

Analysis of the curing process of thermosetting resin using Fourier transforms infrared spectroscopy
Anotace:
Infračervená spektroskopie slouží k identifikaci, strukturní charakterizaci organických sloučenin a také stanovení anorganických látek. První část práce se zabývá základním popisem infračervené spektroskopie, a měřících technik infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací, jako jsou například měření zeslabené totální reflektance (ATR), transmisní měření a modulovaná diferenční skenovací kalorimetrie …více
Abstract:
Infrared spectroscopy is a tool for identification and structural characterization of organic compounds and classification of inorganic substances. The introduction of infrared spectroscopy, description of several measuring techniques based on the Fourier transformation measurement of the ATR crystal, transmission measurement and modulated differential scanning calorimetry is described in the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Prosr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠ, Ladislav. Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.