Bc. Martina Racková

Bakalářská práce

Úspěšnost kojení u nezralých novorozenců ošetřovaných systémem rooming-in

Breastfeeding results in preterm newborns treated in rooming-in arrangement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy extrémně a velmi nezralých novorozenců a vlivem rooming-in péče na způsobu a druhu stravy na odděleních IMP. V teoretické části jsou zahrnuty příčiny a zdravotní rizika týkající se problematiky nezralých novorozenců, komplikace spojené s výživou nezralých dětí, jaké jsou možnosti ovlivnit druh a způsob výživy až po plné kojení při propuštění domů. Další …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with issues of extremely low birth weight and very low birth weight newborns and influence „rooming-in“ care on the way and kind of nutrition in departments of IMP. part involves causes and health risks with issues of preterm newborns, complications with nutrition of preterm newborns, possible options for affecting the kind and the way of nutrition up to the complete breast – …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma