Bc. Martina Racková

Bachelor's thesis

Úspěšnost kojení u nezralých novorozenců ošetřovaných systémem rooming-in

Breastfeeding results in preterm newborns treated in rooming-in arrangement
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy extrémně a velmi nezralých novorozenců a vlivem rooming-in péče na způsobu a druhu stravy na odděleních IMP. V teoretické části jsou zahrnuty příčiny a zdravotní rizika týkající se problematiky nezralých novorozenců, komplikace spojené s výživou nezralých dětí, jaké jsou možnosti ovlivnit druh a způsob výživy až po plné kojení při propuštění domů. Další …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with issues of extremely low birth weight and very low birth weight newborns and influence „rooming-in“ care on the way and kind of nutrition in departments of IMP. part involves causes and health risks with issues of preterm newborns, complications with nutrition of preterm newborns, possible options for affecting the kind and the way of nutrition up to the complete breast – …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2016
  • Reader: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse