Anna BUREŠOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST V OBLASTI GRAFOMOTORIKY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU NA VYBRANÝCH MŠ

School readiness in the field of graphomotor skills of preschool children at selected kindergartens
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Školní připravenost v oblasti grafomotoriky dětí předškolního věku na vybraných MŠ se zabývá školní připraveností v oblasti grafomotoriky předškolních dětí. Cílem bylo zjistit, jak předškolní děti zvládají úchop psacího náčiní, jaké držení těla zaujímají během grafomotorických cvičení a jak jsou z hlediska grafomotoriky připraveny na vstup na základní školu. V teoretické …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled School Readiness Relating to Graphomotor Skills in Preschool Children in Selected Nursery Schools deals with school readiness in terms of graphomotor skills in preschool children. The thesis aims to identify how preschoolers manage the correct pencil grasp, what posture they have when doing graphomotor skills exercises and if they are ready for school in terms of graphomotor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Anna. ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST V OBLASTI GRAFOMOTORIKY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU NA VYBRANÝCH MŠ. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/