Mgr. Michaela Pernicová

Diplomová práce

Přechod dětí z mateřské školy do základní školy, školní připravenost vlivem edukativně stimulačních skupin

Transition of children from nursery school to elementary school, preparedness of children due to edducationally stimulating groups
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem Edukativně stimulačních skupin na školní připravenost dětí při přechodu z mateřské školy do základní školy. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením teorie školní zralosti a školní připravenosti. Dále obsahuje mezníky historického vývoje školní zralosti, její znaky a diagnostiku a popis edukativně stimulačního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of Educationally Stimulating Groups on the school readiness of children in transition from kindergarten to elementary school. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of school maturity and readiness theory. It also contains milestones of the historical development of school maturity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta