Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D.

Disertační práce

Studium molekulárnich procesů spojených s rozvojem hyperglykemického poškození u diabetes mellitus

Study of molecular processes associated with the development of hyperglycemia-induced damage in diabetes mellitus
Anotace:
Diabetes mellitus (DM) je metabolické onemocnění se stále rostoucí prevalencí. Relativní nebo absolutní nedostatek insulinu vede ke vzniku poruch metabolismu, zvýšenému oxidačnímu stresu a snížení kapacity antioxidačních systémů, a následně k buněčnému a tkáňovému poškození. Gestační diabetes mellitus (GDM) představuje vhodný model pro výzkum etiologie tohoto onemocnění. Cílem této práce bylo analyzovat …více
Abstract:
Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease with increasing prevalence. Relative or absolute insulin deficiency leads to metabolic disorders, increased oxidative stress and decreased capacity of antioxidant systems and consequently to cell and tissue damage. Gestational diabetes mellitus (GDM) is a suitable model for investigating the etiology of this disease. The aim of this work was to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D., doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté) / Lékařská chemie a biochemie

Práce na příbuzné téma