Bc. Michaela Šindelářová

Diplomová práce

Vliv stravovacích návyků v těhotenství na rozvoj gestačního diabetes mellitus

Influence of eating habits during pregnancy on the development of gestational diabetes mellitus
Anotace:
Diplomová práce studuje vztah stravovacích návyků v těhotenství a rozvoj gestačního diabetes mellitus (GDM). Upozorňuje na rizika a vzrůstající incidenci GDM v posledních letech a objasňuje preventivní a rizikový potenciál výživy. Zabývá se také epidemiologií, diagnostikou a poskytuje aktuální patofyziologické poznatky o GDM. Podrobněji je popsána problematika výživy žen s GDM z hlediska hlavních živin …více
Abstract:
The thesis studies link of food habits in pregnancy and growth of gestational diabetes mellitus (GDM). Thesis warns of risks and growing incidence of GDM in last years and clarifies preventative and hazardous potential of diet. Thesis deals also with epidemiology and diagnostics and shows actual pathophysiological findings about GDM. In details is described issues of diet for women with GDM in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista