Theses 

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English – Bc. Jana Langrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Bc. Jana Langrová

Master's thesis

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English

Anotácia: Předkládaná diplomová práce se zabývá důležitostí sugrasegmentálních jevů, zejména přízvuku, pro srozumitelnost mluvčích. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zejména slovním a větným přízvukem, rytmem a způsoby jak učit výslovnost. Praktická část analyzuje dotazníky, které byly získány od rodilého mluvčího, který hodnotil nahrávky studentů.

Abstract: The present thesis deals with the importance of suprasegmental features, namely stress, in the intelligibility of speakers. The thesis is divided into two sections. The theoretical section provides linguistic background for the research. It is concerned with word and sentence stress, rhythm and teaching stress in particular. The practical section subsequently analyses the questionnaires obtained from a native speaker who evaluated the students' recordings.

Keywords: srozumitelnost, slovní a větný přízvuk, suprasegmentální jevy, studenti, nahrávky, výuka výslovnosti intelligibility, word and sentence stress, suprasegmental features, students, recordings, teaching pronunciation

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 11:20, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz