Markéta Dančová

Bakalářská práce

Word Order Irregularities and Sentence Patterns in Master Yoda's Speech

Word Order Irregularities and Sentence Patterns in Master Yoda's Speech
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nepravidelnostmi a větnými vzorci v řeči Mistra Yody a je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje nepříznakový slovosled a vysvětluje odchylky, které se v běžně v angličtině vyskytují, jmenovitě prepozici, inverzi a elipsu. Tyto struktury a jejich podkategorie jsou detailně popsány a kontexty, ve kterých se mohou vyskytovat jsou popisovány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with word order irregularities and sentence patterns in Master Yoda's speech and it is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the unmarked word order and provides explanation of commonly used structures which differ from the regular English word order, namely fronting, inversion, and ellipsis. The structures and their subcategories …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dančová, Markéta. Word Order Irregularities and Sentence Patterns in Master Yoda's Speech . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma