Bc. Eva Mrázková

Diplomová práce

Úroveň tepové frekvence v souvislosti s tréninkem aerobiku

The level of pulse frequency in connection with aerobics exercise
Anotace:
Diplomová práce zjišťuje rozdíly tepové frekvence ve vybraných formách komerčního aerobiku a s tím související problematikou výpočtů HRmax a procentuálního rozdělení velikosti zatížení. Podstatou práce je porovnat úroveň tepové frekvence u náhodně vybraného souboru, zjistit povědomí veřejnosti o vlivu tepové frekvence na organismus a doporučit nejpřesnější vzorec pro výpočet HRmax.
Abstract:
The thesis surveys the differences of pulse frequency in selected types of commercial aerobics exercise and related problematics of HRmax calculations and calculations of percentage division of the amount of strain while exercising. The subject matter of the thesis is to compare the level of pulse frequency in a randomly selected group, to learn about the awareness of general public for the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma