Valentýna Holzerová

Bakalářská práce

Aspekty novodobého otroctví se zaměřením na Blízký východ

Aspects of Modern Slavery with a Focus on the Middle East
Anotace:
Bakalářská práce „Aspekty novodobého otroctví se zaměřením na Blízký východ“ se zabývá definicí projevů moderního otroctví se zřetelem na Blízký východ. Problematika moderního otroctví rezonuje dnešní společností, avšak pro některé zůstává skryta a nepovšimnuta. V práci stručně představím, jak se moderní otroctví vyvíjelo od antiky přes koloniální období až do současné doby. Historický vývoj totiž …více
Abstract:
The Bachelor thesis "Aspects of Modern Slavery with a Focus on the Middle East" deals with the definition of expressions of modern slavery with a view to the Middle East. The issue of modern slavery resonates in today's society, but for some it remains hidden and unnoticed. In my work I will present how modern slavery evolved from antiquity through the colonial period to the present day. Historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií