Mgr. Tereza BERÁNKOVÁ

Rigorózní práce

Komparace české a slovenské právní úpravy obecní samosprávy se zaměřením na dozor nad samostatnou působností obcí

Comparison of Czech and Slovak legislation municipal self-government with focus on supervision over the independent competence of municipalities
Anotace:
Rigorózní práce s názvem "Komparace české a slovenské právní úpravy obecní samosprávy se zaměřením na dozor nad samostatnou působností obcí" se věnuje obecní samosprávě v České republice a Slovenské republice. Cílem práce je poskytnout celkový pohled na obecní samosprávu v České republice a Slovenské republice, charakterizovat jednotlivé orgány obce, které svou činností zasahují do samostatné působnosti …více
Abstract:
The rigorous thesis called "Comparison of Czech and Slovak legislation municipal self-government with focus on supervision over the independent competence of municipalities" describes municipal self-government in the Czech Republic and in the Slovak Republic. The purpose of the thesis is to analyse municipal self-government the Czech Republic and in the Slovak Republic to characterize municipal bodies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Tereza. Komparace české a slovenské právní úpravy obecní samosprávy se zaměřením na dozor nad samostatnou působností obcí. Plzeň, 2016. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo