Bc. Martina Kašková

Diplomová práce

Rezervy na opravy DHM v pojetí českých účetních standardů, IAS, IFRS a jejich daňové a účetní souvislosti

Reserves for the correction of long-term tangible property in the concept of czech accountancy standards, IAS,IRFS and its tax and accounting connection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem „Rezervy na opravy DHM v pojetí českých účetních standardů, IAS, IRFS a jejich daňové a účetní souvislosti“. V teoretické části se práce zabývá rezervami a dlouhodobým hmotným majetkem dle českých předpisů a dle mezinárodních standardů. Obsahem praktické části je získané poznatky aplikovat na praktické příklady týkajících se majetku a rezerv.
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic „Reserves for repairs of fixed assets in the concept of Czech accounting standards, IAS, IRFS and its tax and accounting linkage”. In the theoretical part there are explained reserves and tangible assets according to Czech and International accounting standards. The main aim of practical part is to apply gained knowledge to the practical examples that concern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní