Pavel Švihálek

Diplomová práce

Optimization of firm's tax liability

Optimalizace daňové povinnosti ve firmě
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První část zahrnuje strukturu daňového systému v České republice, vysvětlení základních daňových pojmů a daňového systému jako celku. Cílem první části je objasnit tuzemský daňový systém a uvést základní princip kalkulace daňového základu a jeho faktory. Druhá část je zaměřena více prakticky a nabízí několik možných postupů, vedoucích ke snížení …více
Abstract:
The thesis is divided in two basic parts. The first part includes structure of the tax system in the Czech Republic, explanation of tax definitions and characteristics of Czech tax system. The goal of the first part is to clarify the tax system, tax base calculation and factors that influence its amount. The second part is structured more practically and should offer several possibilities of how to …více
 

Klíčová slova

sazba daně optimalizace

Keywords

liability tax savings
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: Eva Kislingerová
  • Oponent: Petra Štamfestová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33691

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Práce na příbuzné téma