Bc. Iva Fulínová

Bakalářská práce

Firemní identita vybrané organizace

Corporate identity of selected company
Anotace:
Pojem image zná jistě každý, stejně tak image společnosti. Málokdo ale ví, že image společnosti je výsledkem právě firemní identity. Jednotlivé prostředky a pravidla firemní identity image společnosti velmi ovlivňují, a proto jsou důležité. Tato bakalářská práce s názvem „Firemní identita vybrané organizace“ se jednotlivými prostředky firemní identity zabývá. Hlavním cílem práce je identifikace jednotlivých …více
Abstract:
The term „image“ is generally well known, as well as the term „corporate image“. However, not everybody knows that corporate image is a result of the corporate identity. Corporate image is influenced by particular legal means and rules, and that’s why are these aspects important. The bachelor thesis „Corporate Identity of Selected Company“ focuses right on individual legal means of corporate identity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Veronika Machowská, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní