Bc. Bohuslava Zapletalová

Diplomová práce

Specifika ošetřování tracheostomické kanyly v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester

Specifics of treatment of the tracheostomy cannula in intensive care from the nurses" \' " point of view
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na všeobecné sestry pracující v intenzivní péči, které se setkávají s pacienty s tracheostomickou kanylou. Teoretická část shrnuje dostupné teoretické poznatky týkající se chirurgické a punkční tracheostomie a rovněž ošetřovatel-ské péče o tracheostomii. Praktickou část tvoří analýza dat z jednorázového dotazníko-vého šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou sestry informovány …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on nurses working in intensive care who care for patients with a tracheostomy cannula. The theoretical part summarizes the theoretical knowled-ge about surgical and percutaneous puncture tracheostomy as well as nursing care of tracheostomy. The practical part consists of analysis of data from a single questionnaire survey, which was aimed at finding out how the nurses are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta