Lucie Vargová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči

Nursing care of the Patient with a Tracheostomy Tube in the Intensive Care
Anotace:
VARGOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2023. 63 s. Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická …více
Abstract:
VARGOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2023. 63 s. The bachelor's thesis is devoted to the topic of Nursing care of the patient with a tracheostomy tube in the intensive care. This bachelor’s thesis is divided into a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická