Bc. Jakub Cigán, Ph.D.

Diplomová práce

Myslieť konverziu. Náboženská konverzia a jej štúdium v perspektíve kognitívnej vedy

Thinking of Conversion. Religious Conversion and Its Study in Perspective of Cognitive Science
Abstract:
Religious conversion is one of the most discussed issues in social sciences. Main question is how approach to conversion or religious experience in general. This diploma thesis is focusing on cognitive science and its options in scientific study of religion. It shows that cognitive approach is not just a fruitful one, but necessary. Social scientists, mainly those interested in religion, simply can …více
Abstract:
Náboženská konverzia je jednou z najdiskutovanejších tém sociálnych vied. Zásadnou je však otázka prístupu k nej všeobecne. Predkladaná magisterská diplomová práca sa zameriava na prínos kognitívnej vedy v jej vedeckom štúdiu. Ukazuje, že kognitívny prístup je nielen nanajvýš obohacujúci (i keď nie neproblematický), ale zároveň i nevyhnutný. Jeho poznatky a závery posúvajú výskum a rámcovanie „náboženskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta