Andrea HUCLOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální změny v 50.letech 20.století v USA

Social changes in the fifties of the 20th century in the USA
Abstract:
The main object of this undergraduate thesis is the nineteen fifties in the United States of America. The aim of the thesis is to familiarize the reader with social events in this decade, namely the weakening of the social status of women and their massive return to home. The whole thesis is separated into three major parts, namely the chapters and each chapter is divided into several sub-chapters …more
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce jsou padesátá léta dvacátého století ve Spojených Státech Amerických. Cílem práce je přiblížit čtenáři sociální dění v této dekádě, konkrétně oslabení společenského postavení žen a jejich masivní návrat do domácnosti. Práce je rozdělená do tří částí, tedy kapitol, z čehož každá část se dále dělí do několika podkapitol. První část je zaměřena na historii boje žen za …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: William Bradley Vice, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUCLOVÁ, Andrea. Sociální změny v 50.letech 20.století v USA. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English Language in Education