Bc. Karla KAILOVÁ

Diplomová práce

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období

The home visiting service by a midwife for mothers in the postnatal period
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku návštěvní služby porodních asistentek v České republice u žen v puerperiu, dále zjistit informovanost žen o návštěvní službě v poporodním období napříč různými kategoriemi. Zjistit míru spokojenosti žen s návštěvní službou porodní asistentky v poporodním období v jejich přirozeném prostředí, tedy v domácnosti. Metodika: První soubor byl sestaven …více
Abstract:
ABSTRACT Purpose: Focus of this thesis was to describe a nurse home visiting service during puerperium in the Czech Republic and to inquire women?s awareness of the home visiting service during puerperal period across various categories, and to find out satisfaction of the women with the home visiting service as well. Method: The first file presents answers of 293 women who gave birth in the University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015
Zveřejnit od: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAILOVÁ, Karla. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta