Andrea HUCLOVÁ

Bakalářská práce

Sociální změny v 50.letech 20.století v USA

Social changes in the fifties of the 20th century in the USA
Abstract:
The main object of this undergraduate thesis is the nineteen fifties in the United States of America. The aim of the thesis is to familiarize the reader with social events in this decade, namely the weakening of the social status of women and their massive return to home. The whole thesis is separated into three major parts, namely the chapters and each chapter is divided into several sub-chapters …více
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce jsou padesátá léta dvacátého století ve Spojených Státech Amerických. Cílem práce je přiblížit čtenáři sociální dění v této dekádě, konkrétně oslabení společenského postavení žen a jejich masivní návrat do domácnosti. Práce je rozdělená do tří částí, tedy kapitol, z čehož každá část se dále dělí do několika podkapitol. První část je zaměřena na historii boje žen za …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUCLOVÁ, Andrea. Sociální změny v 50.letech 20.století v USA. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání