Daria Konovalova

Bachelor's thesis

Analýza konkurenční strategie společnosti Home Credit

Competitive analysis of the company Home Credi
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na konkurenční analýzu společností Home Credit a její vyhodnocení z pohledu vhodnosti a přínosnosti pomocí provedení analýz na základě zjištěných dat. Data byla shromažďována a analyzována pomocí metody Competitive Intelligence. Zkoumání trhu umožnilo pochopit intenzitu konkurence, na základě určitých kritérií a analýz GE a BCG bylo popsáno a graficky zobrazováno umístění …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on competitive analysis of the company Home Credit and its evaluation from the perspective of suitability and relevance by analysis implementation based on the obtained data. Findings were collected and analyzed by using the methods of Competitive Intelligence. Exploring the market allowed us to understand the intensity of competition. Drawing on certain criteria and analyses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Jindřich Špička
  • Reader: Josef Krause

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73705