Jakub Daněček

Bakalářská práce

A Competitive Analysis of a Selected Company

A Competitive Analysis of a Selected Company
Abstract:
This Bachelor's thesis focuses on a competitive analysis of a selected company which is active in the field of educational facilities. The theoretical part was compiled using expert secondary sources concerning competition, competitiveness and selected strategic marketing analyses. At the end of this part of the thesis, the theoretical bases related to the practical part were formulated. The aim of …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti vybrané společnosti, která působí na trhu vzdělávacích zařízení. Teoretická část byla zpracována na základě odborných sekundárních zdrojů tykajících se konkurence, konkurenceschopnosti a vybraných strategických marketingových analýz. V závěru této části práce byla formulována teoretická východiska související se zpracováním praktické části …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Daněček, Jakub. A Competitive Analysis of a Selected Company. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi