Bc. Tereza Dostálová

Master's thesis

Tři dramatikové jménem Milan Kundera

Three playwriters called Milan Kundera
Abstract:
Magisterská diplomová práce Tři dramatikové jménem Milan Kundera se soustředí na dramatickou tvorbu Milana Kundery, konkrétně jde o tři dramatické texty: Majitele klíčů (1962), Ptákovina (1968) a Jakub a jeho pán: Pocta Denisi Diderotovi (1971). Tato práce hodnotí každé toto dílo samostatně a mapuje základní aspekty díla: kontext vzniku, obsah, formální podobu, kritické ohlasy a hodnotí dílo také dle …more
Abstract:
The diploma thesis Three playwrights called Milan Kundera focuses on dramatic production of Milan Kundera, specifically, it deals with three plays: Majitelé klíčů (Owners of the Keys, 1962), Ptákovina (The Blunder, 1968), Jakub a jeho pán: Pocta Denisi Diderotovi (Jacques and his Master, 1971)This thesis assesses each of the plays separately and maps the main aspects of each play: context of its creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. František Schildberger
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta