BcA. Jana Sotolářová

Bakalářská práce

Jakub Jan Ryba a jeho houslový koncert F-dur

Jakub Jan Ryba and his violin concerto F major
Anotace:
Bakalářská práce „ Jakub Jan Ryba a jeho houslový koncert F dur“ pojednává o českém skladateli jako o talentovaném hudebníkovi, který se zasloužil o zásadní rozvoj školského systému, a o jeho koncertu, který se z množství jeho díla dochoval. Nejkratší a nejstarší z houslových koncertů dvouvětý F dur, napsaný roku 1784.
Abstract:
Bachelor thesis “Jakub Jan Ryba and his violin concerto F major“ discusses the Czech composer as a talented musician who was responsible for the substantive development of the education systém, and his violin concert, which has preserved from a number of his works. The shortest and oldest of the violin concerts, the two-world F major, written in 1784.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Miloš Vacek
  • Oponent: doc. MgA. Bohuslav Matoušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/hszlg/