Bc. Alice Bolcková

Diplomová práce

Využití lexikální metody při cizojazyčné výuce založené na příběhu

The Lexical Approach in Story-based Language Teaching
Anotace:
Diplomová práce se nazývá Využití lexikální metody při cizojazyčné výuce založené na příběhu. Zabývá se tak lexikální metodou a příběhy pro výuku dětí na základní škole. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je možné zahrnout lexikální metodu (tak jak ji definoval M. Lewis) do výuky anglického jazyka založené na příběhu. Práce se skládá z teoretické části, která objasňuje základní terminologii týkající …více
Abstract:
The diploma thesis is called The Lexical Approach in Story-based Language Teaching, and thus it will deal with a lexical method and stories in teaching children at primary school. The aim of the work will be to explore how the lexical approach (as defined by M. Lewis) can be implemented in the storybased English language teaching. This thesis consists of the theoretical part which clarifies the basic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta