Vladimíra KONEČNÁ

Bakalářská práce

Registra šosovní litoměřická, 1505 - 1516

Litoměřice's register of real estate and taxes, 1505 - 1516
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitřním rozborem archivního pramene Litoměřických šosovních register v letech 1505 až 1516. Byly zde sledovány všechny daně a zaplacené částky, které poplatníci odvedli městu. Cílem bylo odhalit, kolik poplatníků daně platilo, za co městu platili a jaké byly částky za jednotlivé položky.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with an internal analysis of an archival source of Litoměřice so-called "šosovních" registers, it means taxes of payer´s property, in years 1505 untill 1516. All the taxes and paid amount of money which taxpayers gave the town were followed. The aim was to expose how many taxpayers paid the taxes, what they paid the town for and what the amounts were for particular items …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Vladimíra. Registra šosovní litoměřická, 1505 - 1516. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta