Bc. Tereza Pokorná

Bakalářská práce

Formální pracovní skupiny v prostředí neonatologické zdravotnické péče a jejich vybrané psychologické konsekvence

Formal working groups in the environment of neonatological health care and their selected psychological consequences
Anotace:
Tato práce se zabývala zmapováním vybraných psychologických jevů (komunikace, mezilidské vztahy a syndrom vyhoření) a posuzováním míry vlivu různých druhů organizace pracovních skupin na tyto psychologické jevy v prostředí Neonatologie, konkrétně se zaměřila na neonatologické sestry z jednotek intenzivní a resuscitační péče. Pilotní studie výzkumu ukázala, že služby neonatologických sester jsou napříč …více
Abstract:
This research maps selected psychological phenomena (communication, interpersonal relationships and burnout syndrome) and assesses the degree of influence of different types of workgroup organization on these psychological phenomena in Neonatology, specifically focused on neonatological nurses from intensive and resuscitation care units. A pilot research study showed that the shifts of neonatology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta