Jakub Košut

Bakalářská práce

Možnosti průvozu linek regionální železniční dopravy skrz uzel Plzeň

Transit lines possibilities of regional rail transport through junction Plzeň
Anotace:
V práci bude provedena analýza významu železničních tratí v uzlu Plzeň a vývoje vztahů vztahu k Plzni pro nejvýznamnější obce. Bude zhodnocen současný stav železniční osobní dopravy v uzlu Plzeň a předpokládaná objednávka drážní dopravy. Na základě analýzy a zhodnocení bude vypracován návrh organizačních opatření v železniční dopravě v souvislosti s realizací navržené dopravní koncepce. Na závěr bude …více
Abstract:
In the bachelor thesis will be analyzed the value of the railway tracks at the junction Plzeň. Next will be assessed the development of transport relations in relation to Plzeň and for the most important cities. The current state of rail passenger transport will be evaluated at the junction Plzeň and the supposed order of rail transport. Based on analysis and evaluation, a suggestion for organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Matěj Pluhař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košut, Jakub. Možnosti průvozu linek regionální železniční dopravy skrz uzel Plzeň. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera