Bc. Barbora Chladilová

Bakalářská práce

Catering v železniční dopravě

Railway Catering
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou cateringu v železniční dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout přehled nabídky cateringových služeb ve dvou vybraných železničních společnostech, kterými jsou soukromá železniční společnost RegioJet a státní železniční společnost České dráhy a zhodnotit spokojenost cestujících s nabízenými cateringovými službami na vybrané trase. Cíl této práce …více
Abstract:
The presented bachelor thesis focuses on catering in rail transport. The main aim of the bachelor thesis is to deliver an overview of catering services in two selected railway companies, which are private railway company RegioJet and state railway company České dráhy and to evaluate passengers satisfaction with this offer. The aim of the bachelor thesis focuses on predetermined line Praha-Brno. During …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/t62i0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze