Mgr. Jan Marášek

Diplomová práce

Vybrané problémy zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Selected problems of 20/1966 public health care act
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a to právní úpravou týkající se zdravotnické dokumentace a povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.
Abstract:
This thesis deals with the selected problems of 20/1966 Public Health Care Act (act no. 20/1966 Coll.) - with the health documentation and legal duty of confidentiality (discretion) of medical workers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma