Daniel Ohlsson

Bakalářská práce

Change management at ABB during a major change within its organisational structure

Název: Řízení změn v ABB během významné změny organizační struktury
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat, jak komunikace zásadní organizační změny ovlivňuje zaměstnance na různých úrovních a jejich názor na jejich komunikační funkci během procesu změny. Kvalitativní výzkum sloužil jako výzkumná metoda získání vhledu a zachycení všech důležitých informací. Polo-strukturované rozhovory s pracovníky třech různých úrovních ABB Česká republika zahrnuly zaměstnance top-managementu …více
Abstract:
The thesis aims to describe how communication of major organizational change affects the employees of different levels and their view on their communicative function during the change process. The qualitative research served as the research method to get insights and capture all the relevant information. The semi-structured interviews with employees of three different levels on ABB Czechia involved …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50258