Petra Kelnarová

Bachelor's thesis

Účinnost hospodářské politiky v EU a USA po světové finanční a ekonomické krizi

Efficiency of Economic Policy in the EU and the USA after Global Financial and Economic Crisis
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá účinností hospodářské politiky v Evropské unii a ve Spojených státech amerických po světové finanční a ekonomické krizi, která vznikla v roce 2007 v USA. Cílem je charakterizovat hospodářskou politiku a její účinnost v Evropské unii a Spojených státech amerických v době před a po finanční a ekonomické krizi. Práce je zaměřena na přijatá opatření v době krize, která by měla …more
Abstract:
This bachelor thesis considers efficiency of Economic Policy in the European Union and the United States of America after Global Financial and Economic Crisis that was started in 2007 the USA. The main objectives are to characterize the economic policy and its effectiveness in the European Union and the United States in the period before and after the financial and economic crisis. Thesis is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Lenka Fojtíková
  • Reader: Aleš Hub

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava