Theses 

Jedovaté rostliny - příručka pro pedagogy mateřských škol – Bc. Lenka Přečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Přečková

Bakalářská práce

Jedovaté rostliny - příručka pro pedagogy mateřských škol

The poisonous plants - a handbook for teachers of kindergartens

Anotace: Bakalářská práce se zabývá nejčastějšími jedovatými rostlinami, se kterými by mohly přijít do styku děti předškolního věku. Charakterizuje děti, u kterých hrozí riziko otravy, uvádí obecné informace o rostlinách, včetně jedů v nich obsažených, popisuje zásady první pomoci a doporučuje, jak předcházet nebezpečí. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit příručku nejčastějších jedovatých rostlin pro učitele mateřských škol. Příručka obsahuje základní popis rostlin, jako je výskyt, doba květu, jedovaté látky, příznaky otravy, první pomoc a informace pro učitele. Součástí je také doporučení k prevenci otrav pro mateřské školy.

Abstract: The bachelor's thesis is concerned with the poisonous plants the preschool children may come in contact with the most often. In the thesis are described children in danger of poisoning, presents general information about plants including contained poisons, describes principles of first aid and recommends the ways to avoid the danger. The main focus is on creation of the guide of usual dangerous plants for the teachers in preschool. The guide include basic description of plants such as occurence, efflorescence, toxic substances, symptoms of poisoning, first aid and information for teachers. Thesis includes recommendation for precaution of poisoning for preschools.

Klíčová slova: Dítě předškolního věku, mateřská škola, zdraví, první pomoc, rostliny, jed

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz