Bc. Kristýna Keharová

Diplomová práce

Specifika logopedické intervence u dětí romského etnika v období přechodu mateřská škola - základní škola

Specifics of logopedic intervention of children of Roma ethnicity in the period of preschool - primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností dětí romského etnika a specifiky logopedické intervence. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje historii Romů, jejich kultuře, tradicím a jazyku, dále pak logopedické problematice, tedy ontogenetickému vývoji řeči, jazykovým rovinám a rozvoji komunikační schopnosti. Praktická část obsahuje 5 kazuistických …více
Abstract:
This thesis deals with disturbed communication skills of children of Roma ethnicity and the specifics of logopedic intervention. It is divided into two parts – theoretical and practical. The first part deals with the history of Roma ethnicity, their history, culture, traditions, customs and language; as well as logopedic issues, ie ontogenetic development of speech, language and the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta