Monika PIRNEROVÁ

Bakalářská práce

Rozvojová pomoc USA vůči Africe: Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe

Development assistance of the USA to Africa: Development assistance of the USA to Africa under the presidency of George W. Bush
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe. Prezident Bush se v průběhu své administrativy zasloužil o velkou transformaci v tématu rozvojové pomoci. Tato transformace byla velmi unikátní, protože k ní byly využité inovativní přístupy vztahující se k humanitární nebo rozvojové asistenci. Tyto kroky, které Bushova administrativa provedla, jsou také …více
Abstract:
The topic of this Bachelor's thesis is The development assistance of The United States of America to Africa under the presidency of George W. Bush. President George W. Bush and his administration achieved a great transformation in the theme of the development assistance. This transformation has been very unique because it has used some of the brand new approaches regarding the development or humanitarian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIRNEROVÁ, Monika. Rozvojová pomoc USA vůči Africe: Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/