Mgr. Kateřina Valíčková

Bakalářská práce

Aktéři a struktura zahraniční politiky Irska, zahraniční rozvojová spolupráce

Actors and the Structure of Irish Foreign Policy, Official Development Assistance
Anotace:
Cílem bakalářské práce je deskripce aktérů a struktury zahraniční politiky Irska. Práce se pohybuje v rámci kontextu hladiny domácích vlivů, jádro je tvořeno relevantními státními aktéry a jejich pravomocemi v procesu tvorby zahraniční politiky. Text odpovídá na otázku kdo tvoří zahraniční politiku Irska a kdo je za její tvorbu zodpovědný. Druhá část práce se soustředí na irskou politiku zahraniční …více
Abstract:
The thesis is focused on description of actors and the structure of Irish foreign policy. The aim of the first part is to depict the most powerful state actors of foreign policy and their legal powers and responsibility. The second part of the thesis is aimed at description of actors of Irish development policy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií