Bc. Renáta Papcunová

Master's thesis

Efektivita léčby amblyopie

The efficiency of the treatment of amblyopia
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá efektivitou léčby amblyopie u dětí ve věku od 3 do12 let. V rámci teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o amblyopii, jejím dělení a patofyziologii. Dále jsou zde zmíněny základní diagnostické metody a využívané terapeutické postupy. Cílem výzkumné části je zhodnocení efektivity léčby amblyopie v závislosti na věku dítěte na počátku léčby a to nejen na úrovni zrakové …viac
Abstract:
This master's thesis deals with the efficiency of the treatment of amblyopia in children aged 3 to 12 years old. The theoretical part summarizes general information about amblyopia, its divisions and pathophysiology. Furthermore, basic diagnostic methods and therapeutic procedures are approached. The aim of the research is to evaluate the efficiency of the treatment of amblyopia depending on the child …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Oponent: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta