Bc. Denisa CHÝLKOVÁ

Master's thesis

Výskyt MRSA v komunitních zařízeních

The appearence MRSA in commune facilitares
Abstract:
Methicillin rezistentní Staphyloccocus aureus (MRSA) patří mezi nebezpečné původce nozokomiálních nákaz. Výskyt těchto kmenů v nemocničním prostředí se stále zvyšuje a představuje pro pacienty vážné epidemiologické riziko. MRSA je podmíněně patogenní mikroorganismus rezistentní vůči běžné antibiotické léčbě. Infekce se klinicky projeví u oslabených jedinců (zejména děti a senioři). S pozitivitou se …more
Abstract:
Methicillin resistent Staphyloccocus aureus (MRSA) belongs among very dangerous etiological agents of nozokomial infections. Intercurrence of these strains in hospital areas is still increasing and represents serious epidemiological risk for patients. MRSA is subject to pathogenic microorganism resistent in face of common antibiological treatment. Infection clinically approves itself in weakened individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009
Accessible from:: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHÝLKOVÁ, Denisa. Výskyt MRSA v komunitních zařízeních. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Public Health Care / Public Health Protection

Theses on a related topic