Bc. Simona BRUSOVÁ

Diplomová práce

Problematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.

Issues of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in facilities for the elderly.
Anotace:
Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus jsou zásadním globálním medicínským a ekonomickým problémem s endemickým, místy až epidemickým charakterem výskytu. Význam MRSA kmenů, jejich závažnost, riziko vzniku komplikací a letalita je v posledních letech klíčovou problematikou nemocničního, ale také komunitního prostředí, kde se MRSA objevují se stále vyšší frekvencí. Zatímco důvody pro zabránění …více
Abstract:
Methicilin resistant Staphylococcus aureus is the basic global, medical and enviromental problem with endemic, sometimes even epidemic character of occurrence. The importace of MRSA tribes, their seriousness, the risk of formatig some complications and lethality has been in past few years the main hospital problem, but also a problem of community surroundings where there has been these MRSA occuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUSOVÁ, Simona. Problematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví