Bc. Zuzana Gamboová

Diplomová práce

Metody výuky francouzského jazyka prostřednictvím dramatické výchovy

The teaching methods of French language through drama education
Anotace:
V mé diplomové práci s názvem Metody výuky francouzského jazyka prostřednictvím dramatické výchovy se zabývám tématem využití dramatické výchovy jako alternativní metody, součástí jíž jsou divadelní techniky, v podobě divadelních aktivit a cvičení, které slouží k rozvíjení nejen jazykových schopností, ale i pohybových a jiných dovedností žáků, v rámci francouzského dramatického kroužku. Na základě …více
Abstract:
My thesis titled Methods of teaching the French language through drama education is based on the use of drama in education as an alternative method, which part are theatrical techniques, in the form of theater activities and exercises which serve as developing not only language skills, but also physical and other skills students in the French drama club. Based on Czech professional literature, it presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Věchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta