Bc. Kateřina Vodešilová

Bakalářská práce

Alternative teaching methods in teaching English

Alternative teaching methods in teaching English
Anotace:
Bakalářská práce "Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka" se zabývá alternativními výukovými metodami a jejich využitím ve výuce. V jednotlivých kapitolách teoretické části jsou detailní informace o metodách Suggestopedie a zážitkového učení. Praktická část pojednává o konkrétní podobě těchto metod ve výuce anglického jazyka v intenzivních kurzech na vybrané jazykové škole. Na základě …více
Abstract:
The bachelor thesis “Alternative teaching methods in teaching English” deals with two alternative methods and their application in teaching English. In individual chapters of the theoretical part is detailed information about the methods of Suggestopedia and experiential learning. The practical part includes a description of application of these methods in intensive language courses at a chosen language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk