Klára PROKOPOWSKÁ

Master's thesis

Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově

Ostrava as a means of education in Art Education
Abstract:
Diplomová práce s názvem Ostrava jako prostředek edukace ve výtvarné výchově nabízí pohled na výtvarnou výchovu, jako na experimentální pole, při kterém lze plasticky pracovat s vzdělávacím obsahem za účelem dosahování cílů, kurikula, osobnostní integrity studentů, cílů předmětu výtvarná výchova, psychodidaktického projektu, cílů vyučovacích jednotek a vizuálních úkolů, a to při zapojení průřezového …more
Abstract:
The diploma thesis entitled Ostrava as a means of education in art education offers a view of art education as an experimental field where it is possible to work with educational content in order to achieve goals, curriculum, personal integrity of students, aims of art education, psychodidaktic project, objectives teaching units and visual tasks, including the cross-cutting theme Environmental Education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROKOPOWSKÁ, Klára. Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta