RNDr. Ing. Jiří Jánský

Diplomová práce

Chemická kinetika v plazmatu: nízkorozměrné variety v kompozitním prostoru

Plasma Chemical Kinetics: low-dimensional manifolds in composition space
Anotace:
Modelování chemické kinetiky nerovnovážného plazmatu je často popsáno pomocí velkého počtu procesů do kterých vstupují různé druhy látek. Při jejich matematickém zápisu mnohdy dostáváme soustavu několika desítek diferenciálních rovnic. Tato soustava je nezřídka takzvaně tuhý sytém a tedy numericky špatně řešitelná. Před 25 lety však byla vyvinuta technika, spočívající v analýze vlastních čísel Jacobiho …více
Abstract:
Modeling of chemical kinetics of non-equilibrium plasma is usually described by a large amount of processes. These processes involve many different kinds of substances. When dealing with their mathematical description, we can obtain several dozens of differential equations. In many cases, we obtain so-called rigid systems, which are difficult to solve. On this matter, 25 years ago, a technique based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta