Mgr. Veronika Ulmanová

Bakalářská práce

Působení INGOs v oblasti prosazování ochrany lidských práv

INGOs acting in the field of protection of human rights
Anotace:
Cílem předkládané práce je analyzovat podmínky, za kterých mohou mezinárodní nevládní organizace (INGOs) co nejlépe dosahovat svých cílů v oblasti prosazování lidskoprávních norem a ochrany lidských práv. Věnuje se obecným podmínkám, které ovlivňují rozvoj INGOs, jsou nesdílnou součástí rámce, ve kterém jednají a připravují jim prostor k úspěšnému prosazování vytyčených cílů. Na příkladu vedení a výsledků …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze international non-governmental organizations acting in the field of human rights protection.It is focused on terms of this activity and what are the reason to find them successful. We will discuss the general presumtion with particular activity of organization of Amnesty International (AI) in reference to its campaign against torture, which is said to be one of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií